Časopis Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie č. 4/2017

vydání vyšlo: 27.7.2017


Obsah vydání

V časopisu Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie č. 4/2017 najdete mimo jiné i tyto články a témata:

 • Minimonografie:
  • Ataxie
 • Kontroverze:
  • Má být pacient s hemiplegií vezen přímo do KCC?
 • Přehledný referát:
  • Kognitivní funkce u pacientů s nízkostupňovými gliomy – přehledová studie
  • Klinický přínos radiologických parametrů u lumbální spinální stenózy
 • Původní práce:
  • Neurosonologické markery predikce kognitivní deteriorace
  • Český národní registr Guillainova-Barrého syndromu
  • Možné využití spánkové endoskopie pro zvýšení efektivity léčby (operační i neoperační) u pacientů s obstrukční spánkovou apnoí
  • Prevalence Martin-Gruberovy anastomózy – elektrofyziolo­gie studie
 • Poranění periferních nervů při suprakondylických zlomeninách humeru u dětí
 • Systematická evaluace center provádějících mechanické trombektomie u akutního mozkového infarktu v ČR za rok 2016
 • Kazuistika:
  • Disekce všech čtyř přívodných mozkových tepen v terénu fibromuskulární dysplazie
 • Doporučené postupy:
  • Doporučený postup České pneumologické a ftizeologické společnosti a České společnosti dětské pneumologie pro dlouhodobou domácí léčbu poruch expektorace pomocí přístroje CoughAssist

Předplatné časopisu Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie

Roční papírové předplatné od 875 Kč