Časopis Fórum sociální politiky č. 1/2016

vydání vyšlo: 16.2.2016


Obsah vydání

V časopisu Fórum sociální politiky č. 1/2016 najdete mimo jiné i tyto články a témata:

 • Recenzované stati, studie, úvahy a analýzy:
 • Sociální ekonomika a sociální podníkání v České republice
 • Sociálna ekonomika a sociálne podnikanie na Slovensku
 • Dostupnost služeb sociální péče ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností v Jihočeském kraji
 • Projekty podporované EU:
 • Projekty Fondu dalšího vzdělávání
 • Statistiky a analýzy:
 • Pohyblivé – flexibilní formy odměňování v letech 2009–2014
 • Poznatky z praxe:
 • Anketa „Ústavní péče o ohrožené děti“
 • Informační servis čtenářům:
 • Možnost využití otevřrených dat ČSSZ
 • Podpora připravenosti obcí na demografické změny
 • Konference RELIK 2015