Časopis Organon F č. 2/2015

vydání vyšlo: 1.7.2015


Obsah vydání

V časopisu Organon F č. 2/2015 najdete mimo jiné i tyto články a témata:

  • J. Lee: Inference to the Best Explanation and Disjunctive Explanations
  • G. Picazo: Four Quine´s Incon­sistencies
  • L. Forgione: Kant and the Problem of Self -Identification
  • D. Glavaničová: K analýze deontických modalít v Transparentnej intenzionálnej lo­gike
  • D. Heider: Suarézova teorie vzniku species sensibilis a kognitivního aktu vnějších smyslů v kontextu středověké a renesanční filosofie