Časopis Česká urologie č. 3/2014

vydání vyšlo: 11.11.2014


Obsah vydání

V časopisu Česká urologie č. 3/2014 najdete mimo jiné i tyto články a témata:

  • Varikokéla
  • Penis šetřící metody léčby nižších kategorií karcinomu penisu
  • Aktivní sledování u karcinomu prostaty
  • Zhodnocení věkově specifického PSA a PSA velocity na základě biopsií prostaty
  • Komparace multiparametrické magnetické rezonance se silou magnetického pole 3 tesla s transrektální sonografií naváděnou biopsií prostaty
  • Litotrypse extrakorporální rázovou vlnou