Časopis Česká urologie č. 1/2014

vydání vyšlo: 1.4.2014


Obsah vydání

V časopisu Česká urologie č. 1/2014 najdete mimo jiné i tyto články a témata:

  • Novelizovaná klasifikace nádorů ledvin 2013
  • Přínos stanovení (-2) pro PSA v differenciální diagnostice karcinomu prostaty
  • Radikální prostatektomie – analýza 191 případů vyšetřovaných metodikou celoplošných řezů (whole-mount section)
  • Monitorace ztráty botulinumtoxinu při aplikaci do detruzoru – výsledky pilotní fáze studie
  • Benigní schwannom retroperitonea
  • Solitární metastáza uroteliálního karcinomu do parenchymu ledviny napodubující primární nádor ledviny
  • Dlaždicobuněčný karcinom ledvinné pánvičky
  • Embolus krevního koagula renální tepny jako příčina infarktu ledviny
  • Tumor z Leydigových buněk
  • Nádor varlete z Leydigových buněk