Časopis Náš chov č. 6/2017

vydání vyšlo: 2.6.2017


Obsah vydání

V časopisu Náš chov č. 6/2017 najdete mimo jiné i tyto články a témata:

 • Plemeno měsíce: Česká husa
 • Skot dojený:
  • Roboty krávy dojí i krmí
  • Změny v systému kontroly užitkovosti v ČR
  • Ve Mžanech kralovala Berta
  • Rozšiřují živočišnou výrobu
  • Seminář před oceněním nejlepší mléčné firmy
  • PH pro dlouhověkost u holštýna
  • Mléčné fórum 2017
  • Co předcházelo změnám v DAC výopočtu v dubnu 2016
  • Hodnocení kukuřičného zrna pro skot
  • Připravované změny v odhadu plemenných hodnot u holštýnského plemene
Prasata
Prevence anémie selat pomocí opakované injekční aplikace železa
– Drůbež
V SVÚ Praha ptačí chřipku očekávali
– Ovce, kozy
Důvody pro obnovení pastvy skotu v okolí chaty Švýcárna v Hrubém Jeseníku
Chování ovcí a koz na pastvě v CHKO
 • Téma: Péče o mláďata
  • Welfare pro telata
  • Kolostrální výživa a mikrobiologická kvalita mleziva
  • Klinická diagnostika průjmů a optimální výživa telat
  • Péče o selata od narození do odstavu
  • Efektivní odstav selat
  • Diagnostika nedostatku železa u selat
  • Technologie chovu limituje úroveň péče o kůzlata
  • Nejvýznamější endoparazitární infekce ovcí a koz

Předplatné časopisu Náš chov

Roční papírové předplatné od 900 Kč