Časopis Náš chov č. 4/2017

vydání vyšlo: 5.4.2017


Obsah vydání

V časopisu Náš chov č. 4/2017 najdete mimo jiné i tyto články a témata:

 • Plemeno měsíce:
  • Plemena včely medonosné
 • Skot dojený:
  • Komnfort pro krávy i personál
  • ČR přivítá chovatele skotu z Evropy
  • Programy plodnosti u vysokoužitkových dojnic II
  • Nejde pouze o silážní přípravky
  • Práce s daty je pro zootechnika klíčová
  • Jak nezničit začátek laktace?
  • Dříve exotické nákazy hrozín Evropě
  • Ceny mléka a vybrané dotace k cenám v Německu
 • Drůbež:
  • Drůbeží maso nasytí rostoucí populaci
 • Ovce a kozy:
  • Vícerohá ovce jako rarita
 • Téma: Chov prasat
  • Prasata jako stabilní článek živočišné výroby
  • Chov prasat v Polsku
  • Ekonomika výroby vepřového masa ve vybraných zemích EU
  • Hodnocení reprodukční užitkovosti prasnic v repopulovaném cho­vu
  • Prevence respiračních onemocnění prasat aneb Madecův plán 20 bodů biosekurity stále platí
  • Co ovlivňuje charakteristiky svalových vláken?
  • Na podporu novorozených selat
  • Sledování rezistence k antimikrobikům u veterinárně významných patogenů v chovech prasat
  • Programy zlepšování zdravotní úrovně stád prasnic jako základ kvalitní produkce a prosperity

Předplatné časopisu Náš chov

Roční papírové předplatné od 900 Kč