Časopis Náš chov č. 10/2017

vydání vyšlo: 3.10.2017


Obsah vydání

V časopisu Náš chov č. 10/2017 najdete mimo jiné i tyto články a témata:

 • Plemeno měsíce: Skotský náhorní skot
 • Skot dojený:
 • Nejdůležitější změny v DAC výpočtu k dubnu 2016
 • Malé, ale vydatné výživářské téma – volně nabídnutý pufr skotu
 • Prasata:
 • Cíl je dvacet šest odchovaných selat
 • Drůbež:
 • Salmonelózy doprovázejí léto
 • Ovce a kozy:
 • Management pastvy v CHKO zohledňují chování ovcí a koz
 • Téma: Technické a technologické řešení objektů ŽV
 • Technologická modernizace zlepšila komfort ustájení
 • Měření doby přežvykování a jeho využití při řízení stáda
 • Postupnými kroky k efektivní produkci mléka
 • Provozní podtlak a traumatizace struků dojnic v AMS
 • Využití stájové technologie ke kontrole výživy dojnic
 • Stájová manipulační technika
 • Přestavba porodny prasnic splnila očekávání
 • O ustájení prasnic se stále diskutuje
 • Vývoj technologií krmení a napájení u prasnic ve výkrmu
 • Nejen míchací krmné vozy
 • Investice do půdy a modernizace provozů jako základ
 • Ze silážních žlabů výkrmové haly pro drůbež

Předplatné časopisu Náš chov

Roční papírové předplatné od 900 Kč