Časopis Náš chov č. 5/2015

vydání vyšlo: 25.4.2015


Obsah vydání

V časopisu Náš chov č. 5/2015 najdete mimo jiné i tyto články a témata:

 • Plemeno měsíce: Charolais
 • Skot dojený
  • Bolusy snižují frekvenci metabolických poruch skotu
  • Hypokalcémie u dojnic a její prevence
  • Ekonomická důležitost znaků kombinovaného plemene skotu
  • Jak lze molekulární genetiku využít ve šlechtění skotu?
 • Skot masný
  • Trvalé travní porosty a chov KBTPM v EU a v ČR
 • Prasata
  • Reprodukce v chovech prasat II. – Význam mléka a mleziva, péče o novorozená selata
  • Management chovu prasnic ve skupinách
 • Drůbež
  • Mykoplazmové infekce drůbeže a abnormality špičky vaječné skořápky
 • Ovce, kozy
  • Hobby chov na profesionální úrovni
  • Nová Společná zemědělská politika a chov ovcí a koz

Předplatné časopisu Náš chov

Roční papírové předplatné od 900 Kč