Časopis Úroda č. 10/2017

vydání vyšlo: 3.10.2017


Obsah vydání

V časopisu Úroda č. 10/2017 najdete mimo jiné i tyto články a témata:

 • Reportáž:
 • Nová metoda urychlí šlechtění plodiny
 • Jak to vidím já:
 • Má závlaha brambor na vysočině do budoucna význam – ano, nebo ne?
 • Obilniny:
 • Příklad významu aplikace pomocných přípravků u jan´rního ječmene
 • Dlouhodobý efekt herbicidního ošetření na výnos v osevních sledech
 • Návrat koukolu polního na ornou půdu
 • Jak hodnotit rok 2017 z pohledu výskytu bázlivce kukuřičného
 • Úprava předpisů o hnojivech v roce 2017
 • Co neopomenout při investicích do skladů zemědělských komodit?
 • Olejniny:
 • Hlízkové bakterie ve výživě sóji
 • Téma: Luskoviny a okopaniny
 • Třetí nejrozšířenější luskovina – cizrna
 • Ekonomika a rentabilita užitkových směrů brambor
 • Význam provenience osiva sóji
 • Lupina bílá jako významná plodina k produkci zelené hmoty
 • Využití luskovinoobilných směsek ke zlepšení půdní úrodnosti
 • Významní škůdci luskovin a ochrana proti nim
 • Nově registrované odrůdy cukrovky

Předplatné časopisu Úroda

Roční papírové předplatné od 900 Kč