Časopis Zahradnictví č. 2/2019

vydání vyšlo: 14.2.2019


Obsah vydání

V časopisu Zahradnictví č. 2/2019 najdete mimo jiné i tyto články a témata:

 • Cestovní zpráva Bavorsko
 • Norské ovocnářské inspirace
 • Aleje a stromořadí v Praze-Vinohradech v minulosti a dnes
 • Téma měsíce: Jarní ochrana a výživa ovocných plodin a révy vinné
 • Hodnocení citlivosti vybraných odrůd jabloní k fytoplazmové proliferaci jabloně
 • Srovnání účinnosti vybraných přípravků proti houbě Marssonina coronaria
 • Degradace pesticidů ve výsadbách třešní s nadkrytím proti dešti
 • Hálčivec ostružiníkový – významný škůdce plodů ostružiníků
 • Rozmetadla pro plošnou aplikaci organické hmoty do vinic
 • Aromatická zralost hroznů bílých odrůd ve světle klimatických změn
 • Trvalky pro stanoviště s nedostatkem vláhy: Méně známé šalvěje
 • Delospermy: tučnolisté skalničky
 • Příloha měsíce: Pěstební substráty a nádoby

Předplatné časopisu Zahradnictví

Roční papírové předplatné od 780 Kč