Medical Tribune č. 9/2005

vydání vyšlo: 25.5.2005


Obsah vydání

V titulu Medical Tribune č. 9/2005 najdete mimo jiné i tyto články a témata:

  • Národní kardiologický kongres
  • Setkání genetiků v Praze
  • Rituximab v léčbě agresivních nehodgkinských lymfomů
  • Rozhovor s Lubomírem Brožem, prim.Kliniky popáleninové medicíny
  • Nemocnice na rozcestí
  • Doktor TBC

Předplatné Medical Tribune

Roční papírové předplatné od 600 Kč