Časopis Energetika č. 8/2015

vydání vyšlo: 11.9.2015


Obsah vydání

V časopisu Energetika č. 8/2015 najdete mimo jiné i tyto články a témata:

  • Smart Grid Systém pre siete nízkeho naatia – „iNES“
  • Možnosti využití M&T pro určení rozhodujících faktorů ovlivňujících spotřebu energie vybraného souboru objektů
  • Očekávaná dlouhodobá rovnováha mezi nabídkou a poptávkou elektřiny a plynu: studie rozvoje energetiky v období dynamických změn
  • Optimalizácia spotreby energie poloprevádzkového papierenského stroja aplikáciou moderného výmenníka tepla
  • Akumulátory pro START/ STOP systémy