Časopis Energetika č. 6/2015

vydání vyšlo: 12.6.2015


Obsah vydání

V časopisu Energetika č. 6/2015 najdete mimo jiné i tyto články a témata:

  • KVET: Vyhodnocení provozu soustrojí mikroturbíny a kotle s plynovým hořákem pro vykazování příspěvku KVET
  • Jaderné elektrárny: Příspěvek k posuzování pevnosti a životnosti zařízení JE
  • Pasivní dům: První pasivní bytový dům v ČR vytápí teplárna
  • Distribuční soustava NN: Možnosti zvýšení spolehlivosti distribuce za použití inovativních prvků v propojených soustavách nn
  • Distribuční soustava NN. Optimální nastavení ochran a jističů jako jeden ze způsobů omezení rizika vzniku popálení od elektrického oblouku v distribučním rozvodu
  • Malé vodní elektrárny: Analýza provozní spolehlivosti malých vodních elektráren
  • Energetika ve světě: První indická geotermální elektrárna