Časopis Energetika č. 5/2015

vydání vyšlo: 13.5.2015


Obsah vydání

V časopisu Energetika č. 5/2015 najdete mimo jiné i tyto články a témata:

  • Jaderná energetika v roce 2015
  • Jaderná Fúze a OZE: Fúzní palivo a obnovitelné zdroje
  • Regulace napětí: Automatická sekundární regulace napětí
  • Výročí CERN: 60 let Evropské organizace pro jaderný výzkum
  • Zaměstnavatelé v ČR: Financování vzdělávání na žáka by mělo skončit
  • Metodologie inženýrsko-ekonomického posuzování palivových cyklů jaderných elektrárem
  • Uspěje jaderná fúze v menších zařízeních?
  • Naše láska k plastům asi zanechá na Zemi trvalé dědictví