Časopis Energetika č. 12/2015

vydání vyšlo: 11.12.2015


Obsah vydání

V časopisu Energetika č. 12/2015 najdete mimo jiné i tyto články a témata:

  • Využití aplikací WAMS-BIOZE-Detektor a MVA Schematic v sítích s připojenými OZE¨- Distribuční soustava: Vliv druhu měření a vliv rychlých změn „U“ nebo „Q“ v soustavách na činnost rotačních kompenzátorů v napájecí oblasti TR Krasíkov
  • Systém akumulace odpadního tepla včetně výroby špičkové elektřiny
  • Metodika obnovy vedení 110 kV
  • Informace o výzkumu a vývoji v energetice
  • PID efekt na fotovoltaických elektrárnách