Časopis Energetika č. 11/2015

vydání vyšlo: 11.11.2015


Obsah vydání

V časopisu Energetika č. 11/2015 najdete mimo jiné i tyto články a témata:

  • Rozhovor s Ing. Danou Drábovou, Ph.D., dr.h.c., předsedkyní Státního úřadu pro jadernou bezpečnost
  • Bezpečná integrace obnovitelných zdrojů energie do distribučních sítí
  • Strategie řízení činného výkonu větrných elektráren
  • Certifikace rotačních kompenzátorů pro poskytování služby U/Q – stabilizace napětí v napájecí oblasti TR Krasíkov
  • Využití odpadního tepla