Slovanský přehled č. 3/2019

vydání vyšlo: 20.12.2019


Obsah vydání

V titulu Slovanský přehled č. 3/2019 najdete mimo jiné i tyto články a témata:

  • Šaur Josef: Ruské liberální myšlení 50. a 60. let 19. století: Historiografie konceptualizace (do rozpadu SSSR)
  • Něnaševa Zoja Sergejevna: Czechs in Russia during the Periof of the First World War: between Orthodox and Catolic Faith
  • Nykl Hanuš: Zkoumání ruské exilové filosofie v meziválečném Československu: kritické vymezení diskursu
  • Zemánek Ladislav: Právní socialismus Sergeje Gessena
  • Konvalinková Karolína: Působnost ruského exilového nakladatelství Plamja v Československu
  • Wang Wei: Soviet Marxist Perceptions of Religion: Ideological, Legal, and Pragmatic Perspectives
  • Racyn Michal: Tendence a proměny ve výzkumu eurasijských koncepcí po rozpadu SSSR
  • Šmíd Tomáš – Šmídová Alexandra: Donetsk People´s Republic as de facto state