Slovanský přehled č. 1/2019

vydání vyšlo: 29.5.2019


Obsah vydání

V titulu Slovanský přehled č. 1/2019 najdete mimo jiné i tyto články a témata:

  • Studie:
  • Voráček Emil: Nesplněná očekávání západní levice. Konference tří internacionál v Berlíně 1922
  • Petráš René: Ohlas sovětského řešení národnostní otázky v meziválečném Československu
  • Domachowska Agata B.: The Attitude of Poland and Polish Society toward the 1999 Kosovo Refuges
  • Žíla Ondřej: Mezi bratrstvím a jednotou a nacionalismem: Národní klíč v socialistické a daytonské Bosně a Hercegovině
  • Materiály a dokumenty:
  • Kovaljov Michail – Afiani Vitalij: Archivní dědictví Antonije Florovského: o historii formování a perspektivách stu­dia