Slovanský přehled č. 3/2018

vydání vyšlo: 25.1.2019


Obsah vydání

V titulu Slovanský přehled č. 3/2018 najdete mimo jiné i tyto články a témata:

  • Anarchie a anarchismus v Evropě, zejména v Rusku 18. až 20. století (historické, literárněvědné a filozofické reflexe)
  • Tomek Václav: K charakterizaci anarchismu 19. století prostřednictvím jeho vybraných osobností
  • Hrebiková Anežka: Opoziční inteligence za vlády Kateřiny II. a Alexandra I. jako předchůdce ruských anarchistů
  • Vlček Radomír: Od Karakozova ke Kropotkinovi. Ruský anarchismus 60. a 70. let 19. století
  • Hanuš Jiří: Zápas proti chaosu ve světě i v českém prostoru. Rio Preisner a jeho chápání anarchismu
  • Dohnal Josef: Obraz teroristy v povídkách Leonida Andrejeva
  • Ulbrechtová Helena: Anarchie, anarchismus a ruská literatura
  • Krčál Petr- Naxera Vladimír: Několik poznámek k dialektice současného anarchismu
  • Ruské revoluce 1917
  • Česká historická rusistika