Slovanský přehled č. 2/2018

vydání vyšlo: 18.10.2018


Obsah vydání

V titulu Slovanský přehled č. 2/2018 najdete mimo jiné i tyto články a témata:

  • Dulovič Erik: „Nelze-li zachovati dosavadní hranici…“ K účasti vedcov pri riešení československo-pol´ského územného sporu o Oravu a Spiš v rokov 1918–1920
  • Kuligowski Piotr: Religious Language in Politics: The Case of Polish Radicals in Exile, 1828 – 1852
  • Košťálová Petra: Jeruzalém očima arménského poutníka: fenomén arménského poutnictví a Arméni v Jeruzalémě
  • Pospíšil Ivo – Zelenka Miloš: Looking at the Past and Present of Czech and Slovak Literary Development from the Central European and European Perspective
  • Gasior Grzegorz: Železničáři pod zvláštním dohledem. Akce přeložení polských železničářů z Těšínská v letech 1935–1936 a otázka jejich pozdějšího návratu