Slovanský přehled č. 2/2017

vydání vyšlo: 27.11.2017


Obsah vydání

V titulu Slovanský přehled č. 2/2017 najdete mimo jiné i tyto články a témata:

  • Popek Krzysztof: Cruel Tormentor or Good Neighbour? Stereotype of the Turk and Bulgarian State Policy towards the Muslim Minority in 1878 – 1912
  • Hofmeisterová Karin: Koncept „symfonie církve a státu“ v srbském prostředí a jeho vliv na utváření postoje Srbské pravoslavné církve k jugoslávské krizi
  • Pícha Vojtěch: Stát v křesťansko-anarchistické ideologii tolstojovce Valentina Bulgakova. Dějiny jednoho pacifismu
  • Gužvica Stefan: Books and Rifles: The Political Activity of Yugoslav Communist Students in Prague from 1927 until 1937
  • Horák Slavomír: Vnitropolitický vývoj Gagauzské republiky v letech 1991–1995