Slovanský přehled č. 3/2015

vydání vyšlo: 4.12.2015


Obsah vydání

V titulu Slovanský přehled č. 3/2015 najdete mimo jiné i tyto články a témata:

  • Vlček Radomír: Historická rusistika na stránkách Slovanského přehledu: tradice a současnost
  • Voráček Emil: Slovanský přehkled a jeho přínos k interpretaci dějin Sovětského svazu. Proměny výzkumu od konce 50. let do nástupu normalizace
  • Friedl Jiří: Polsko a sto ročníků Slovanského přehledu
  • Hladký Ladislav: Dějiny jihovýchodní Evropy (Balkánu) na stránkách časopisu Slovanský přehled
  • Vlček Radomír: Slovanský přehled a historická slavistika
  • Irmanová Eva: Slovanský přehled a vybrané problémy hungaristiky
  • Černý Marcel: Význam Slovanského přehledu pro českou (zejména literárněvědnou) bulgaristiku
  • Vlčková Kryčerová Lenka: Slovanský přehled 1998 – 2013