Slovanský přehled č. 2/2015

vydání vyšlo: 30.10.2015


Obsah vydání

V titulu Slovanský přehled č. 2/2015 najdete mimo jiné i tyto články a témata:

  • Vlček, Radomír: Reformní vize v ruském politickém myšlení druhé poloviny 18. a počátku 19. století
  • Between the Nation and Socialism in YugoslaviaThe Debate between Dobrica Čosič and Dušan Pirjevec in the 1960s
  • Vlčková Kryčerová, Lenka: Studium dějin Ruska a SSSR v Československé akademii věd 1950 – 1969
  • Karasová, Nikola: Současná řecká krajní pravice v historické perspektivě
  • Vydra, Zbyněk: Únorová revoluce v Petrohradě v deníku hraběte Alexeje Bobrinského
  • Reiman, Michal a kol., Zrod velmoci. Dějiny Sovětského svazu 1914 – 1945
  • Vaculík Jaroslav, Reemigrace a repatriace Čechů a Slováků po první světové válce