Slovanský přehled č. 1/2015

vydání vyšlo: 30.5.2015


Obsah vydání

V titulu Slovanský přehled č. 1/2015 najdete mimo jiné i tyto články a témata:

  • Hladký Ladislav: Stý první ročník Slovanského přehledu. Ohlédnutí za dosavadní historií časopisu
  • Košťálové Petra: Simeon Polský a jeho Putování: postavení arménských křesťanů v Polsku a v Osmanské říši
  • Šínová Lenka. Pokus prince Karla Saského o ovládnutí Kuronska
  • Hrebiková Anežka – Stellner František: K tematickému zaměření divadelních her Kateřiny Veliké
  • Tichý Lukáš: Zahraniční a bezpečnostní politika Ruska a jeho zájmy v regionu Blízkého východu a severní Afriky v kontextu událostí arabského jara