Časopis GEO [SK] č. 2/2020

vydání vyšlo: 20.1.2020