Časopis Marketing Sales Media č. 40/2018

vydání vyšlo: 24.9.2018


Obsah vydání

V časopisu Marketing Sales Media č. 40/2018 najdete mimo jiné i tyto články a témata:

  • „Naším hlavním úkolem nebylo svou identitu popírat“ říká ke komunikaci Božena Hrušková, marketingová ředitelka firmy L´Oréal ČR
  • Pomyslná hranice mezi žertem a snižováním určitého etnika byla překročena a bylo potřeba společnosti říct, že tento typ kampaní se nebude tolerovat. Pro lidi z marketingu je to další cenné vodítko, kudy ano a kudy ne"

Petra Dolejšová, advokátka v AK eLegal

  • Vztah a emoce: Daniel Bacho z klubu Roxy ví, jak naložit s věčností hostů