Časopis Remedia č. 6/2017

vydání vyšlo: 22.12.2017


Obsah vydání

V časopisu Remedia č. 6/2017 najdete mimo jiné i tyto články a témata:

  • Evropské doporučené postupy pro léčbu roztroušené sklerózy
  • B lymfocyty ako integrální součást poškozujícího zánětu u roztroušené sklerózy a jejich ovlivnění terapií cílící na molekulu CD20
  • Infekční komplikace při léčbě roztroušené sklerózy
  • O prediktivních faktorech a významu adherence u roztroušené sklerózy
  • Epclusa a Vosevi představují vysoce účinnou terapii chronické hepatitidy C
  • Diagnostika a léčba život ohrožující krvácení u dospělých pacientů v intenzivní a perioperační péči (Česko-slovenský mezioborový doporučený postup)
  • Primární vaskulitidy – vzácná a opomíjená onemocnění
  • Léčba diabetu v době „chytrých“ technologií
  • Jaký význam má kombinace ezetimibu s atorvastatinem v managementu hyperlipidemie?

Předplatné časopisu Remedia

Roční papírové předplatné od 600 Kč