Časopis Remedia č. 5/2017

vydání vyšlo: 3.11.2017


Obsah vydání

V časopisu Remedia č. 5/2017 najdete mimo jiné i tyto články a témata:

 • Současnost a budoucnost léčby diabetes mellitus aneb je to mnohem lepší , než jsme doufaly
 • Blízká budoucnost terapie diabetes mellitus
 • Farmakoloégické ovlivnění hmotnosti diabetika
 • Praktickýá pohled na intenzifikaci inzulinové léčby pomocí injekční terapie fixní kombinací liraglutidu a deguledeku
 • Reslizumab v terapii těžkého eozinofilního astmatu
 • Nová doporučení v managementu onemocnění dýchacích cest
 • Farmakologická léčba závislosti na tabáku
 • Pětiletá studie GAP pro prevenci astmatu u dětí trpících alergií na pyl trav s užitím sublinguální imunoterapie přípravkem Grazax
 • Cobimetinib – pokrok v léčbě melanomu
 • Daratumumab – průlomová monoklonální protilátka v léčba mnohočetného myelomu
 • Ixazomib – první perorální inhibitor proteazomu
 • Elotuzumab v léčbě mnohočetného myelomu
 • Alopecie a možnosti farmakoterapie
 • „Studie z Barcelony 2017“ kritickým pohleldem
 • Management vybraných symptomů v onkologické paliativní péči. Nevolnost a zvracení
 • Menopauzální hormonální léčba – aktuální stav
 • Propafenon
 • Moderní pčřístupy v hojení chronických ran
 • Meticilin – rezistentní stafylokoky: přehled terapie a antibiotická rezistence
 • Infekce vyvolané meningokoky a možnosti jejich prevence

Předplatné časopisu Remedia

Roční papírové předplatné od 600 Kč