Časopis Remedia č. 4/2017

vydání vyšlo: 6.9.2017


Obsah vydání

V časopisu Remedia č. 4/2017 najdete mimo jiné i tyto články a témata:

 • Optimální využití možností imunoterapie je klíčovým úkolem příštích let
 • Lékové profily: Palbociklib
 • Přehledy, názory, diskuse:
 • Olaratumab v léčbě pokročilého sarkomu měkkých tkání
 • Terapie renálního karcinomu – algoritmus 2017
 • Imunoterapie v léčbě nemalobuněčného karcinomu plic
 • Management vybraných symptomů v onkologické paliativní péči. Syndrom nádorové anorexie a kachexie
 • Postavení cetuximabu v léčbě kolorektálního karcinomu
 • Z praxe do praxe:
 • Postavení cetuximabu v léčbě kolorektálního karcinomu
 • Osimertinib v léčbě pacientů s mutací EGFR typu T790M
 • Klinická farmakologie a farmacie:
 • Inhibitory EGFR a jejich porovnání z hlediska lékových interakcí
 • Aktuality
 • Terciární profylaxe u dospělých pacientů s hemofilií
 • Trombotická trombocytopenická purpura
 • Symptomatická léčba roztroušené sklerózy
 • Kyselina acetylsalicylová – galenické faktory ovlivňující antiagregační ú­činek
 • Komentář:
 • Fertilita, gravidita a kojení u nemocných s idiopatickými střevními záněty

Předplatné časopisu Remedia

Roční papírové předplatné od 600 Kč