Časopis Remedia č. 2/2017

vydání vyšlo: 2.5.2017


Obsah vydání

V časopisu Remedia č. 2/2017 najdete mimo jiné i tyto články a témata:

  • Nové indikace přímých antikoagluancií v roce 2017
  • Nový koncept v léčbě kardiovaskulárních onemocnění – duální inhibice neutrální endopeptidázy a systému RAA
  • Komentář k Doporučeným postupům ESC 2016 pro léčbu fibrilace síní formulovaným ve spolupráci s EACTS
  • Enterosolventní forma kyseliny acetylsalicylové – ano, či ne?
  • Ezetimib a kombinační hypolipidemická léčba: jaké místo má v éře inhibitorů PCSK9?
  • Novinky v terapii chronického srdečního selhání se zaměřením na ivabradin
  • Zlyhanie srdca indukované protinádorovými liečivami
  • Studie PIONEER AF-PCI: rivaroxaban v léčbě pacientů s fibrilací síní a s perkutánní koronární intervencí

Předplatné časopisu Remedia

Roční papírové předplatné od 600 Kč