Časopis Remedia č. 1/2017

vydání vyšlo: 3.3.2017


Obsah vydání

V časopisu Remedia č. 1/2017 najdete mimo jiné i tyto články a témata:

 • Pokrok v patogenezi revmatických onemocnění přináší nové léčebné možnosti
 • Sekundární osteoporóza a její terapie
 • Kolchicin
 • Albiglutid – agonista GLP-1 s prodlouženým účinkem
 • Liraglutid jako monoterapie v léčbě diabetu 2. typu
 • Nová antidiabetika – možnosti účinnější terapie
 • Ponatinib v léčbě chronické myeloidní leukemie a Ph-pozitivní akutní lymboglastické leukemie
 • Co dělat a co nedělat pro pacienty se srdečním selháním? Nová doporučení ESC 2016
 • Imunogenicita biologických léčiv a monitorování farmakokinetiky v klinické praxi
 • Současné možnosti ovlivnění chronické bolesti
 • Sublinguální imunoterapie roztočovými tabletami u alergické rýmy a astmatu

Předplatné časopisu Remedia

Roční papírové předplatné od 600 Kč