Časopis Eniologie člověka č. 15/2017

vydání vyšlo: 10.11.2017


Obsah vydání

V časopisu Eniologie člověka č. 15/2017 najdete mimo jiné i tyto články a témata:

V patnáctém čísle představujeme vědecké, odborné a laické články od stávajících i nových autorů.

Student Fakulty tělovýchovy a sportu Univerzity Karlovy Blín s pomocí gesce docenta Tůmy popisuje základy morfologických změn a jejich subjektivní význam v období pubescence. Doktorka Jančová přibližuje výsledky výzkumu účinků plazmového generátoru na vnitřní struktury mikroorganismů. Nový fenomén v medicíně – Diagnosticko-terapeutický systém REE představuje pomocí rozsáhlého souboru verifikačních studií akademická malířka Průchová. Docent Vasiľčuk uvádí novou rozsáhlou práci – enioanatomii jemnohmotných těl člověka. V rozhovoru s Milošem Matulou se dozvíte mnoho zajímavého o tomto výjimečném člověku. Téma slovanské kultury v novém světle tentokrát přibližuje magistr Kozák článkem o dědictví védské moudrosti. V posledním čísle tohoto roku otiskujeme Rejstřík vědeckých a vědecko-odborných článků zveřejněných v roce 2017.


Předplatné časopisu Eniologie člověka

Roční papírové předplatné od 596 Kč