Časopis Trucker č. 9/2023

vydání vyšlo: 21.9.2023