Časopis Trucker č. 5/2023

vydání vyšlo: 22.6.2023