Časopis Trucker č. 3/2023

vydání vyšlo: 13.4.2023