Časopis Trucker č. 1/2023

vydání vyšlo: 23.2.2023