Časopis Trucker č. 9/2022

vydání vyšlo: 15.9.2022