Časopis Trucker č. 3/2022

vydání vyšlo: 14.4.2022