Časopis Trucker č. 9/2021

vydání vyšlo: 16.9.2021