Časopis Trucker č. 3/2021

vydání vyšlo: 15.4.2021