Časopis Trucker č. 4/2020

vydání vyšlo: 26.3.2020