Časopis Trucker č. 2/2020

vydání vyšlo: 30.1.2020