Časopis FC First Class č. 2/2017

vydání vyšlo: 30.3.2017


Obsah vydání

V časopisu FC First Class č. 2/2017 najdete mimo jiné i tyto články a témata:

  • Jak se stát nejlepší verzí vlastního já