Časopis FC First Class č. 4/2016

vydání vyšlo: 27.7.2016


Obsah vydání

V časopisu FC First Class č. 4/2016 najdete mimo jiné i tyto články a témata:

  • Jak si vybudovat čtyřnožku úspěchu: Walt Disney (a nejen on) o rovnováze mysli, srdce, těla a duše