Časopis Praktický lékař

časopis pro další vzdělávání lékařů v praxi

časopis Praktický lékař č. 5/2012

Titul zatím nelze objednat.

Časopis poskytuje informace a podklady pro postgraduální vzdělávání všeobecným lékařům, stejně… více

Témata: zdravotnictví, odborné

Kategorie: Zdravotnictví
Jazyk: česky
Formát: A4, 21,0 × 29,7 cm
Počet stran: neuvedeno
Vychází: dvouměsíčník (6 vydání za rok)
Cena za vydání: neuvedeno

Popis časopisu

Časopis poskytuje informace a podklady pro postgraduální vzdělávání všeobecným lékařům, stejně jako lékařům jiných oborů. Seznamuje čtenáře s medicínskou problematikou v celé šíři, jak po stránce odborné, tak po stránce sociální, právní a ekonomické. Všechny rukopisy procházejí recenzním řízením. Pravidelné rubriky přinášejí souhrnná sdělení týkající se aktuální klinické problematiky, doplňovaná též souhrnnými sděleními o nových teoretických poznatcích.

Články zaměřené na nejčastější problémy v terénní praxi jsou určeny především všeobecným lékařům, pro ně a pro ostatní odborníky jsou určeny rubriky věnované syntéze biologického a psychosociálního pohledu, současným i nadčasovým etickým problémům, právním a ekonomickým otázkám a historii. Informace o nových knihách, vědeckých akcích a zprávy ze sjezdů, průběžné zprávy o zásadních medicínsko-politických otázkách a problematika postgraduálního vzdělávání se dostávají ke čtenářům včas a v seriózní podobě.

Parametry časopisu

Země původu: Česká republika
Typ titulu: odborný časopis
Doporučený věk: neuvedeno
Jazyk: česky
Vychází: dvouměsíčník, 6 vydání za rok
Počet stran: neuvedeno
Rozměry: A4; 21,0 × 29,7 cm (šířka × výška)
Vazba: neuvedeno
Cena za vydání: neuvedeno
Vydavatel: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně
Vychází od roku: neuvedeno
Evidenční číslo: MK ČR
ISSN: 0032-6739
EAN: -
Web: -