Časopis Klinická onkologie

The Journal of the Czech and Slovak Oncological Societes

časopis Klinická onkologie č. 2/2024

Titul zatím nelze objednat.

Oficiální časopis České onkologické společnosti ČLS JEP a Slovenské onkologické společnosti SLS.… více

Témata: zdravotnictví, onkologie, odborné

Kategorie: Zdravotnictví
Jazyk: česky
Formát: A4, 21,0 × 29,7 cm
Počet stran: 76
Vychází: dvouměsíčník (6 vydání za rok)
Cena za vydání: 90 Kč

Popis časopisu

Oficiální časopis České onkologické společnosti ČLS JEP a Slovenské onkologické společnosti SLS. Zabývá se onkologickou problematikou v celé šíři – především oblastí klinického výzkumu, prevence, diagnostiky a léčby nádorových onemocnění. Je veden prestižní redakční radou, články prochází nezávislou recenzí a jsou opatřeny identifikátorem DOI (snadná dohledatelnost). Časopis je indexován ve světových databázích – MEDLINE/PubMed, EMBASE/Excerpta Medica, EBSCO, SCOPUS, Bibliographia Medica Čechos­lovaca, Index Copernicus.

Parametry časopisu

Země původu: Česká republika
Typ titulu: odborný časopis
Doporučený věk: od 25 do 65 let
Jazyk: česky
Vychází: dvouměsíčník, 6 vydání za rok
Počet stran: 76
Rozměry: A4; 21,0 × 29,7 cm (šířka × výška)
Vazba: lepená, V2
Cena za vydání: 90 Kč
Vydavatel: Care Comm s.r.o.
Vychází od roku: 1988 (37. ročník)
Evidenční číslo: MK ČR E 5158
ISSN: 0862-495X
EAN: -
Web: www.linkos.cz/onkologicke…