Časopis Vnitřní lékařství

časopis České internistické společnosti a Slovenskej internistickej spoločnosti

časopis Vnitřní lékařství č. 1/2014

Titul zatím nelze objednat.

Vnitřní lékařství je oficiálním časopisem České internistické společnosti ČLS JEP a Slovenské… více

Témata: zdravotnictví, odborné

Kategorie: Zdravotnictví
Jazyk: česky
Formát: A4, 21,0 × 29,7 cm
Počet stran: 90
Vychází: měsíčník (11 vydání za rok)
Cena za vydání: 110 Kč

Popis časopisu

Vnitřní lékařství je oficiálním časopisem České internistické společnosti ČLS JEP a Slovenské internistické společnosti SLS. Je vydáván nepřetržitě od roku 1955.

Tematicky je časopis zaměřen široce na oblast interní medicíny se zvláštní pozorností ke kardiologii, diabetologii, poruchám metabolizmu i hematoonkologii.

V časopise jsou uveřejňovány původní práce, přehledné referáty a kazuistiky, doporučené postupy pro diagnostiku a léčbu odborných společností z oblasti interní medicíny a jsou zde také zveřejňována abstrakta příspěvků z významnějších odborných akcí.

Časopis je uveřejněn na Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR, schváleném Radou pro výzkum a vývoj vlády ČR a je excerpován v databázích EMBASE/ Excerpta Medica, SCOPUS, MEDLINE/Index Medicus, Bibliographia medica čechoslovaca, Index Copernicus, Chemical Abstracts, INIS Atomindex.

Časopis je nepostradatelným zdrojem postgraduálního vzdělávání internistů všech dílčích oborů i rady všeobecných lékařů. Časopis je propagován na významných internistických a kardiologických kongresech v České republice.

Parametry časopisu

Země původu: Česká republika
Typ titulu: odborný časopis
Doporučený věk: neuvedeno
Jazyk: česky
Vychází: měsíčník, 11 vydání za rok
Počet stran: 90
Rozměry: A4; 21,0 × 29,7 cm (šířka × výška)
Vazba: neuvedeno
Cena za vydání: 110 Kč
Vydavatel: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně
Vychází od roku: 1955 (68. ročník)
Evidenční číslo: MK ČR
ISSN: 0042-773X
EAN: -
Web: www.vnitrnilekarstvi.cz