Časopis Fórum sociální politiky

odborný recenzovaný časopis

časopis Fórum sociální politiky č. 3/2021

Titul zatím nelze objednat.

Sociální problematika v nejširším vymezení, tj. zejména sociální politika, sociální služby, systém… více

Témata: sociální politika, odborné

Kategorie: Sociální politika
Jazyk: česky
Formát: A4, 21,0 × 29,7 cm
Počet stran: 32 – 40
Vychází: dvouměsíčník (6 vydání za rok)
Cena na stánku: 60 Kč

Popis časopisu

Sociální problematika v nejširším vymezení, tj. zejména sociální politika, sociální služby, systém státní sociální podpory, systém hmotné nouze, posudková služba, zdravotní postižení, rodina, sociálně-právní ochrana dětí, rovné příležitosti, pojistné systémy, důchodové pojištění, nemocenské pojištění, úrazové pojištění, příjmová politika, zaměstnanost, politika zaměstnanosti, služby zaměstnanosti, trh práce, zahraniční zaměstnanost, činnost úřadů práce, mzdová politika, mzdové a platové systémy, bezpečnost práce a pracovní prostředí, migrace, integrace cizinců, mezinárodní spolupráce v oblasti sociálního zabezpečení, sociální dialog a kolektivní vyjednávání, pracovní podmínky, organizace práce, legislativa upravující všechny tyto oblasti, zejména pracovněprávní, a další příbuzná tematika.


Pravidelné rubriky

 • z Evropské unie
 • projekty podporované EU
 • statistiky a analýzy
 • poznatky z praxe
 • zajímavosti ze zahraničního tisku
 • informační servis čtenářům
 • recenze
 • výzkumné zprávy
 • z domácího tisku
 • ze zahraničního tisku
 • novinky z fondu ČISCO
 • aktuality

Parametry časopisu

Země původu: Česká republika
Typ titulu: odborný časopis
Doporučený věk: od 25 do 65 let
Jazyk: česky
Vychází: dvouměsíčník, 6 vydání za rok
Počet stran: 32 – 40
Rozměry: A4; 21,0 × 29,7 cm (šířka × výška)
Vazba: šitá, V1
Cena na stánku: 60 Kč
Vydavatel: VÚPSV
Vychází od roku: 2007 (15. ročník)
Evidenční číslo: MK ČR E 17566
ISSN: 1802-5854
EAN: -
Web: www.vupsv.cz/casopis