Časopis Fórum sociální politiky

odborný recenzovaný časopis

Sociální problematika v nejširším vymezení, tj. zejména sociální politika, sociální služby, systém… více

témata: sociální politika

kategorie: Sociální politika
jazyk: česky
formát: A4, 21.0 × 29.7 cm
počet stran: 32 - 40
vychází: dvouměsíčník (6 vydání za rok)
cena na stánku: 60,00 Kč

Papírové předplatné ČR

výtisky do poštovní schránky

Roční předplatné
6 vydání
360 Kč Vybrat
Půlroční předplatné
3 vydání
180 Kč Vybrat
Čtvrtletní předplatné
2 vydání
120 Kč Vybrat
 • výtisky budou doručovány na území České republiky

Pokud chcete předplatné někomu darovat, nabízíme vám možnost vytvořit si svůj dárkový certifikát .


Popis časopisu

Sociální problematika v nejširším vymezení, tj. zejména sociální politika, sociální služby, systém státní sociální podpory, systém hmotné nouze, posudková služba, zdravotní postižení, rodina, sociálně-právní ochrana dětí, rovné příležitosti, pojistné systémy, důchodové pojištění, nemocenské pojištění, úrazové pojištění, příjmová politika, zaměstnanost, politika zaměstnanosti, služby zaměstnanosti, trh práce, zahraniční zaměstnanost, činnost úřadů práce, mzdová politika, mzdové a platové systémy, bezpečnost práce a pracovní prostředí, migrace, integrace cizinců, mezinárodní spolupráce v oblasti sociálního zabezpečení, sociální dialog a kolektivní vyjednávání, pracovní podmínky, organizace práce, legislativa upravující všechny tyto oblasti, zejména pracovněprávní, a další příbuzná tematika.


Pravidelné rubriky

 • z Evropské unie
 • projekty podporované EU
 • statistiky a analýzy
 • poznatky z praxe
 • zajímavosti ze zahraničního tisku
 • informační servis čtenářům
 • recenze
 • výzkumné zprávy
 • z domácího tisku
 • ze zahraničního tisku
 • novinky z fondu ČISCO
 • aktuality

Parametry časopisu

vydavatel: VÚPSV
web: www.vupsv.cz/casopis
vychází od roku: 2007 (13. ročník)
jazyk: česky
formát: A4, 21.0 × 29.7 cm
vazba: šitá, V1
počet stran: 32 - 40
vychází: dvouměsíčník, 6 vydání za rok
cena na stánku: 60,00 Kč
evidenční číslo MK E 17566
ISSN: 1802-5854
EAN: -

Podobné časopisy

Obchodní podmínky  |  Pro vydavatele  |  Seznam titulů  |  Kontakty