Časopis Fórum sociální politiky

odborný recenzovaný časopis

časopis Fórum sociální politiky č. 2/2021

Sociální problematika v nejširším vymezení, tj. zejména sociální politika, sociální služby, systém… více

Témata: sociální politika, odborné

Kategorie: Sociální politika
Jazyk: česky
Formát: A4, 21,0 × 29,7 cm
Počet stran: 32 – 40
Vychází: dvouměsíčník (6 vydání za rok)
Cena na stánku: 60 Kč

Papírové předplatné

výtisky do poštovní schránky

Roční předplatné
6 vydání doprava zdarma
360 Kč
 • výtisky budou doručovány pouze na území České republiky

Popis časopisu

Sociální problematika v nejširším vymezení, tj. zejména sociální politika, sociální služby, systém státní sociální podpory, systém hmotné nouze, posudková služba, zdravotní postižení, rodina, sociálně-právní ochrana dětí, rovné příležitosti, pojistné systémy, důchodové pojištění, nemocenské pojištění, úrazové pojištění, příjmová politika, zaměstnanost, politika zaměstnanosti, služby zaměstnanosti, trh práce, zahraniční zaměstnanost, činnost úřadů práce, mzdová politika, mzdové a platové systémy, bezpečnost práce a pracovní prostředí, migrace, integrace cizinců, mezinárodní spolupráce v oblasti sociálního zabezpečení, sociální dialog a kolektivní vyjednávání, pracovní podmínky, organizace práce, legislativa upravující všechny tyto oblasti, zejména pracovněprávní, a další příbuzná tematika.


Pravidelné rubriky

 • z Evropské unie
 • projekty podporované EU
 • statistiky a analýzy
 • poznatky z praxe
 • zajímavosti ze zahraničního tisku
 • informační servis čtenářům
 • recenze
 • výzkumné zprávy
 • z domácího tisku
 • ze zahraničního tisku
 • novinky z fondu ČISCO
 • aktuality

Parametry časopisu

Země původu: Česká republika
Typ titulu: odborný časopis
Doporučený věk: od 25 do 65 let
Jazyk: česky
Vychází: dvouměsíčník, 6 vydání za rok
Aktuální číslo vyšlo: 29.4.2021
Příští číslo vyjde: 15.6.2021
Počet stran: 32 – 40
Rozměry: A4; 21,0 × 29,7 cm (šířka × výška)
Vazba: šitá, V1
Cena na stánku: 60 Kč
Vydavatel: VÚPSV
Vychází od roku: 2007 (15. ročník)
Evidenční číslo: MK ČR E 17566
ISSN: 1802-5854
EAN: -
Web: www.vupsv.cz/casopis

Dárkový certifikát pro předplatné

Dárkový certifikát předplatného slouží jako slavnostní doklad pro někoho komu chcete předplatné darovat. Před předáním certifikátu nezapomeňte předplatné také objednat. Vygenerování certifikátu nenahrazuje objednávku předplatného. Pokud necháte údaje Pro koho a Věnuje nevyplněny, můžete tyto údaje napsat do certifikátu ručně.


Např. pro Babičku, Dědečka, Mámu, Tátu, ...
Záleží jen na Vás, jak velkou radost chcete udělat.
Např. Ježíšek, Rodiče, Mikuláš, Babička a Děda, ...

Certifikát je generován ve formátu PDF. Po stažení si jej můžete vytisknout na libovolné tiskárně.

Náhled dárkového certifikátu