Časopis Česká urologie

časopis České urologické společnosti ČSL JEP

časopis Česká urologie č. 4/2014

Titul zatím nelze objednat.

Česká urologie je oficiální časopis České urologické společnosti České lékařské společnosti Jana… více

Témata: urologie, zdravotnictví, odborné

Kategorie: Zdravotnictví
Jazyk: česky
Formát: A4, 21,0 × 29,7 cm
Počet stran: 112
Vychází: čtvrtletník (4 vydání za rok)
Cena za vydání: 100 Kč

Popis časopisu

Česká urologie je oficiální časopis České urologické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (ČUS ČLS JEP). Vychází od roku 1997 s periodicitou čtyřikrát ročně. Je zaměřena na původní vědecké práce z urologie či z oborů úzce spolupracujících.

Cílem časopisu je seznamovat českou urologickou a jinou odbornou veřejnost s vědeckou prací českých urologických pracovišť. Česká urologie se také snaží učit mladé vědecké pracovníky z urologické obce systematické vědecké práci dle zásad medicíny založené na důkazech (EBM – evidence based medicine) a dle zásad lékařské etiky.


Pravidelné rubriky

  • editorial
  • přehledové články
  • komentáře
  • původní práce
  • kazuistiky
  • sdělení
  • recenze

Parametry časopisu

Země původu: Česká republika
Typ titulu: odborný časopis
Doporučený věk: neuvedeno
Jazyk: česky
Vychází: čtvrtletník, 4 vydání za rok
Počet stran: 112
Rozměry: A4; 21,0 × 29,7 cm (šířka × výška)
Vazba: šitá, V1
Cena za vydání: 100 Kč
Vydavatel: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně
Vychází od roku: 1997 (27. ročník)
Evidenční číslo: MK ČR
ISSN: 1211-8729
EAN: -
Web: https://www.czechurol.cz